SATURATORY I MIKSERY

PROCESSING NAPOJU

Saturatory służą do odgazowywania i saturacji wody lub gotowych niegazowanych napojów z wydajnością od 5.000 do 60.000 l/h. Dla tej grupy maszyn dostępny jest szeroki wachlarz wyposażenia opcjonalnego dopasowana dla szybkości przepływu do 20.000 l napoju/h…. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

Nasze syropiarnie dostępne są wersji od 3 000 do 60 000 I / h produktu końcowego i pracują w trybie automatycznym lub półautomatycznym. Na etapie projektowania dopasowujemy rozwiązania do konkretnych potrzeb technologicznych i wielkości hali Klienta.

Cukier wraz z wodą należą do głównych surowców w przemyśle napojowym…. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: