PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW

Etapy procesu przetwarzania w przetwórstwie owocowo-warzywnym

Etap 1: Proces sortowania

SORTOWANIE MANUALNE

Pierwszym etapem przetwarzania warzyw i owoców jest sortowanie ręczne ROSSI&CATELLI, gdzie za pomocą stołów sortujących pracownicy ręcznie sprawdzają jakość surowca. Każdy stół posiada wbudowane transportery rolkowe umożliwiające rotację surowca. Wyróżnia się następujące etapy segregowania manualnego: odseparowanie owoców albo warzyw od ciał obcych i wody, a następnie oczyszczanie za pomocą specjalnych natrysków (stół jest nachylony pod odpowiednim kątem). Drugim krokiem jest główne sortowanie ręczne, kiedy stół przyjmuje pozycję poziomą. Dzięki stołom porządkującym ROSSI&CATELLI możliwe jest sortowanie zarówno półproduktów obranych, jak i tych o małych rozmiarach.


UKŁAD ROSSI&CATELLI

System rozładowania, płukania oraz transportu hydraulicznego został zaprojektowany z myślą o przetwórstwie pomidorów oraz przetwórstwie owocowo – warzywnym. Kompletny proces składa się z trzech kroków: pomidory albo inny materiał dostarczany jest w koszach, przyczepach albo skrzyniach w miejsce rozładunku. W przypadku przyczep samochodowych skrzynie są zalewane wodą za pomocą armatek. Dzięki temu warzywa (owoce) szybko przemieszczają się w stronę układu kratownic (tam są rozdzielane) i korytek wodnych (przenoszą surowiec bezpośrednio na linię produkcyjną). System jest wyposażony w automatyczny zgarniacz kamieni, błota i innych ciał obcych.

Etap 2: Rozdrabnianie produktów

Współczesne odmiany pomidorów mają twardą skórę, są zwarte, zatem sposób ich przetwarzania również uległ zmianie. Aby ominąć takie niedogodności, jak obniżenie efektywności i jakości procesu, można skorzystać ze specjalnej pompy rozdrabniającej ROSSI&CATELLI – modelu BT60. Jest ona uzbrojona w dwa systemy: Cold-Break i Hot-Break. Dokładnie mieli surowiec, co w efekcie daje jednolitą masę, którą maszyna podgrzewa za pomocą funkcji Hot-Break. Małe cząsteczki np. pomidorów sprzyjają optymalizacji procesu ich przetwarzania. W porównaniu do starszych maszyn, model BT60 jest w stanie pracować w niższej temperaturze (o 4oC) – co daje duże oszczędności energii, lepszą jakość soku i mniejszą ilość odpadów. Pompa jest łatwa w montażu, ponieważ posiada zredukowane wymiary. Można ją podłączyć do już istniejącej linii przetwórczej.

EKSTRAKCJA NA ZIMNO I NA GORĄCO

Dzięki nowoczesnej maszynie do rafinacji GIUBILEO stało się możliwe przetwarzanie zarówno całych owoców i warzyw, jak i tych bez pestek. Nie są już potrzebne urządzenia do krojenia i obierania, które generują kolejne koszty. Dodatkowo redukcji ulega odsetek odpadów, a produkt w mniejszym stopniu się utlenia. Wydajność wynosi, np. w przypadku jabłek 96% (odpady to tylko 4%), gdy ekran zostanie ustawiony na oczka o średnicy 0,8mm. Podczas działania GIUBILEO nie powstają zmiany smaku, produkt się nie przypala, nie ma czarnych plam na puree (gdy później zostaje ogrzane). Opisany proces ekstrakcji minimalizuje ilość pestycydów, które mogą wniknąć ze skórki warzywa do puree. Operator urządzenia jest w stanie modyfikować nachylenie łopat (są niezależne od siły odśrodkowej), przez co cały czas monitoruje właściwości końcowego produktu, przykładowo wilgotność wytłoczyn (spada z 59% do 47% przy zmianie nachylenia łopat z 4 stopni do 2,5 stopnia z jednoczesnym zwiększeniem nacisku o 12% i wzrostem absorpcji silnika).

PROCES TURBOEKSTRAKCJI

Turboekstrakcja jest możliwa dzięki zaprojektowaniu przez MANZINI serii maszyn TE15 oraz TE30, które mają wyższą wydajność niż poprzednie modele. Zawierają ekran w kształcie ściętego stożka. Operator w łatwy i szybki sposób jest w stanie wprowadzić zmiany bez wcześniejszego usuwania łopat. Część końcowa stożka umieszczona jest na przedzie urządzenia (poniżej pokrywy). Seria maszyn do turboekstrakcji posiada kilka kluczowych opcji: ekstrakcji produktu bez uwzględnienia jego cząstek, emulsji, regulacji ciśnienia podczas pracy, napędu z falownikiem, ekstrakcji produktu z niską zawartością wilgoci, tymczasowego systemu mycia podczas produkcji (jest dostosowany do systemu C.I.P.), mniejszego zużycia łopat (prześwit w ekranie jest zredukowany), szybkowymiennych ekranów. Budowa maszyny przeznaczonej do turboekstrakcji jest zgodna ze standardami WE. Wlot surowca znajduje się w całkowicie zamkniętej pokrywie, a łopaty działają w sposób „uderzeniowy” (w kierunku przeciwnym do stożkowej ścianki) i odizolowują sok, nasiona, skórkę itp. Wytłoczyny dostają się do kanału wyjściowego. Modele TE15 oraz TE30 doskonale sprawdzą się przy przetwórstwie soków pomidorowych, owocowych (technologia Cold-Break i Hot-Break), a także innych materiałów posiadających w swoim składzie sok (wymagający odłączenia od części stałych).

Etap 4: Obieranie termofizyczne

Za pomocą obieraczki ROSSI & CATELLI

Są szczególnie polecane dla przemysłu warzywnego i pomidorowego. Technologia bazuje na zastosowaniu wysokiej próżni, a dodatkowo (np. z pomidorem) nie styka się woda. Te elementy czynią z obieraczki maszynę ekologiczną, ponieważ do środowiska nie trafiają praktycznie żadne zanieczyszczenia. Może ona funkcjonować także jako zaparzacz w dwóch sytuacjach: do produktów, które nie mają własnej naturalnej skórki oraz do tych, które zostały obrane za pomocą szczotek. Szybkość transportu produktów można dowolnie regulować, podobnie jak inne części maszyny. Niski poziom przepływu produktów (wewnątrz zbiornika) do miejsca, gdzie są ogrzewane i równoległy przepływ pary zapewniają równomierne ogrzanie. W komorze próżniowej następuje precyzyjne zdjęcie zewnętrznej powłoki z produktu. Z kolei separator uniemożliwia przedostanie się jej do wież chłodzących i obwodu kondensatora.

Przy użyciu obieraczki VESUVIO MILLENIUM ROSSI&CATELLI

Doskonale radzi sobie z obraniem skórki pomidora, a jej wydajność może wynosić nawet 90-100 ton w ciągu godziny. Pomidory transportowane są za pomocą perforowanych koszy, co pozwala na delikatne ich przetwarzanie i otrzymanie wysokiej jakości końcowego produktu. Proces pozbywania się skórki zachodzi przy użyciu wyłącznie pary albo jednocześnie – podgrzanej wody oraz pary. Temperatura utrzymuje się w zakresie 106 – 108oC, co pozwala zaoszczędzić energię, parę, zachować konsystencję pomidora i ograniczyć przenikanie ciepła w głąb tego warzywa. Temperaturę i proces przetrzymywania w niej półproduktu można dowolnie regulować.

Etap 6: Sterylizacja

Za pomocą Sterylizatorów CUBE ROSSI&CATELLI

Sterylizatory tego typu to seria złączonych ze sobą sterylizatorów oraz napełniarek zaprojektowanych w taki sposób, żeby spełnić oczekiwania rynku ze względu na uzyskanie optymalnej elastyczności i jednocześnie pominięcie zbyt długiego czasu poświęconego na rozruch. Instalacja częściowo jest złożona pod tzw. „klucz”, zatem zajmuje dużo mniejszą powierzchnię użytkową niż ma to miejsce w przypadku innych rodzajów maszyn. Dodatkowymi plusami są: niskie koszty inwestycji oraz niskie koszty eksploatacji.

Przy użyciu Sterylizatorów OLIMPIC ROSSI&CATELLI

Sterylizatory tego rodzaju to urządzenia, których głównym zadaniem jest przetwarzanie ciekłych produktów spożywczych posiadających dosyć niską konsystencję, niewielki stopień lepkości oraz wymagają pakowania w warunkach aseptycznych. Dzięki nim można w prosty i bezpieczny sposób zrealizować następujące etapy przetwórstwa: działania, mające na celu przygotowanie przetworu (jego mieszanie), magazynowanie produktu w warunkach aseptycznych (za pomocą chłodni aspetycznych) w zbiornikach ułożonych w pozycji pionowej, sterylizacja produktu na linii oraz aseptyczne pakowanie produktu. Niewątpliwymi zaletami korzystanie ze sterylizatorów OLIMPIC ROSSI&CATELLI są: zachowanie jednolitości procesu przy maksymalnej efektywności; ciśnienie produktu jest w każdym przypadku wyższe niż to, które znajduje się w cieczy roboczej, zatem maszyna daje 100% gwarancję utrzymania warunków aseptycznych w każdym pojedynczym cyklu; wykorzystanie specjalnej zębatej pompy do masowego przenoszenia produktów; na wyposażeniu znajduje się stacjonarny zakładowy system mycia CIP, który jest w pełni niezależny od zewnętrznych czynników, np. rafinacji czy odkamieniania; posiada przystępny i dający się w pełni skonfigurować system nadzoru.

Poprzez zastosowanie Sterylizatorów OLIMPIC MT ROSSI&CATELLI

Ten rodzaj sterylizatorów został zaprojektowany z myślą o przetwarzaniu takich produktów spożywczych, które posiadają ciała stałe albo cząstki. Surowiec na początku jest podgrzewany w wymienniku ciepła, który składa się z pojedynczych rur (mają one zmienny profil obudowy, tzn. ich średnica zmienia się). Inaczej określa się taki układ jako rurowo – koncentryczny. Dalej produkt przemieszcza się w stronę przestrzeni o kształcie pierścienia. Grzanie i chłodzenie następują po sobie w określonych odstępach czasu. Cała linia jest w pełni zautomatyzowana, a kolejne etapy przetwarzania surowca to: przygotowanie (inaczej – mieszanie), podgrzewanie, sterylizacja, pośrednie aseptyczne zbiorniki do magazynowania gotowego produktu oraz napełnianie worków produktem w warunkach aspetycznych. Na wyposażeniu znajdują się: pompa tłokowa z zaworem (zamykanie i otwieranie odbywa się za pomocą systemu sterowania elektronicznego;ochrania to strukturę produktu, jak – średnica, kształt, konsystencja, struktura), system mycia CIP oraz System Nadzorujący Windows.

Przy użyciu Sterylizatorów OLIMPIC P ROSSI&CATELLI

W przypadku sterylizatora OLIMPIC P sterylizacja odbywa się za pomocą płytowego wymiennika ciepła, który służy do wstępnego podgrzewania surowca, pasteryzacji oraz schładzania go. Produktami mogą być m.in. napoje, mleko oraz piwo. Na wyposażeniu znajduje się zespół karbowanych płyt metalowych (z otworami, poprzez które produkt płynny jest transportowany między płytami). Płyty są od siebie odseparowane przy użyciu kanałowych uszczelnień gumowych. To właśnie one kierują w odpowiednią stronę przepływ cieczy do wybranych stacji, składających się z wymienionych płytek. Zaletami korzystania z tego urządzenia są: zachowanie jednolitości procesu przy maksymalnej wydajności, system mycia CIP oraz system kontroli Windows.

Za pomocą Sterylizatorów UHT ROSSI&CATELLI

Maszyna pozwala na utrwalenie artykułów spożywczych w aseptycznych warunkach. Chodzi tu głównie o przedłużenie ich terminu przydatności do spożycia. Dzięki zastosowaniu „Stematic Long Run”, który jest chroniony patentami międzynarodowymi, taka sterylizacja stała się możliwa. Przez wiele lat prowadzono liczne badania i testy, które zaowocowały powstaniem najbardziej innowacyjnej obecnie na rynku maszyny. Urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością – do 40 m3/h, krótkim okresem amortyzowania, cyklem produkcyjnych, który może wynosić aż do 48 godzin bez czyszczenia (między cyklami), krótkim czasem przetrzymania produktu w wysokiej temperaturze (po sobie następuje ogrzewanie i schładzanie, co chroni m.in. właściwości organoleptyczne).

Poprzez zastosowanie Schładzaczy Błyskawicznych SFC ROSSI&CATELLI

Maszyny tego rodzaju określa się inaczej jako „SFC Cooler”. Są przykładem stosowania najlepszych rozwiązań w zakresie sterylizacji produktów grubych, transportowanych masowo. Dodatkowo można je bezproblemowo zainstalować i obsługiwać. Sterylizatory UHT zapewniają czystość końcowego produktu, posiadają niezwykle wysoką moc produkcyjną, dłuższy niż w przypadku innych maszyn czas działania oraz ochraniają pierwotną strukturę produktu, m.in. jego lepkość. Proces schładzacza błyskawicznego można na każdym kroku kontrolować, a także zapisywać i archiwizować dane (dotyczące parametrów). Przepływanie produktów można regulować automatycznie, jednak przez cały czas utrzymywany jest stały poziom w zbiorniku buforowym. Podobnie rzecz ma się z parametrami sterylizacji, tzn. z temperaturą i poziomem surowca w zbiorniku.

Etap 3: Proces podgrzewania

SYSTEM ELDORADO

Opatentowany system Eldorado służy do enzymatycznej inaktywacji warzyw i owoców. Obecnie jest najnowocześniejszym, najbardziej efektywnym, odpornym na niechciane czynniki urządzeniem na rynku. Lepkość, synereza i kolor przetworzonych produktów mają dużo wyższą jakość niż te, które są wynikiem produkcji przez starsze maszyny. Eldorado może pracować przez długi czas z optymalną prędkością, a konkretnie – więcej niż 4 tygodnie bez przerw na bezpośrednie mycie. Wydajność nie spada nawet wtedy, gdy w materiale występują liczne ciała obce: pnącza, chwasty czy liście. Całkowita inaktywacja enzymów (pektolitycznych – pektynoesterazy i poligalakturonazy) ma miejsce w temperaturze wyższej niż 105oC. Rezultatem jest otrzymanie produktów, które są bardzo grube i posiadają niskie wartości w teście bibułowym. Temperaturę 105oC uzyskuje się w bardzo krótkim czasie, surowiec jest ogrzewany jednolicie na całej powierzchni, co optymalizuje rafinację i wpływa na zachowanie koloru (proces próżniowy). Eldorado pracuje z dużą prędkością, zatem produkt nie posiada przypaleń, czarnych plam i innych skaz. Wymienniki ciepła nie zapychają się, bowiem mają przekrój w kształcie pierścienia. Konserwacja maszyny obejmuje pompy i zawory, a dotykowy ekran sprawia, że jest prosta i szybka w obsłudze.

ETS FASTROSSI & CATELLI

Jest to system zaprojektowany z myślą o wytwarzaniu puree z warzyw i owoców z jednoczesną gwarancją zachowania ich cech organoleptycznych oraz wysokiej gęstości. ETS, czyli Enzymes Thermal Shocker, jest wyposażony w spory zasobnik (można do niego włożyć owoce znacznych rozmiarów) oraz płytkę z blachy perforowanej (funkcja zmieniania wielkości cząstek). W trakcie przetwarzania nie powstają przypalenia ani czarne plamki, dezaktywacja enzymatyczna przebiega szybko, a w konsekwencji puree ma oczekiwaną gęstość.

SCM ROSSI & CATELLI

Proces podgrzewania zachodzi dzięki zaawansowanemu wymiennikowi ciepła, który posiada moduł typu „Multitherm”. Za jego pomocą można podłączyć je pod urządzenie, wykonujące konkretny proces. Rurowy wymiennik ciepła nie posiada już takiej alternatywy. SCM może przetwarzać surowce różnego rodzaju za pomocą takich mediów, jak: para wodna, gorąca woda i inne płyny grzewcze (o utajonym cieple). Odzyskanie ich z użyciem odrębnych rur płaszczowych nie sprawia większych problemów. Dużym plusem jest oszczędność energii i zwiększenie w dowolnej chwili mocy przerobowej.

Etap 5: Proces zagęszczania

Za pomocą Wyparki APOLLO MVR ROSSI&CATELLI

Jest niezwykle oszczędna i delikatna. Pozwala na zagęszczenie 100 ton surowca na godzinę oraz wydobycie w tym czasie około 45 ton odparowanej wody. Posiada specjalny film M. V. R. – Mechanical Vapour Recompression. Czas przetrzymania wynosi zaledwie kilka minut, a temperatura między skondensowanymi oparami oraz produktem jest niewielka. Dzięki temu nie powstają praktycznie żadne uszkodzenia. Wyparka APOLLO MVR ROSSI&CATELLI jest dzisiaj najnowocześniejszą maszyną, za pomocą której można uzyskać tak dobre rezultaty koncentracji i wydajności podczas obrabiania wrażliwych na ciepło warzyw i owoców, np. pomidorów. Idealnie sprawdzi się w wytwarzaniu soku pomidorowego i soku z owoców cytrusowych (posiadających miąższ), jak i soków owocowych oraz produktów mlecznych (bez miąższu). Zalety korzystania z maszyny: oszczędność energii w wymiarze 40%, przetrzymanie produktu maksymalnie przez 5 minut, oraz wydajność pary 1:18 – zdecydowanie najwyższa na runku.

Przy użyciu Wyparki MIXFLOW ROSSI&CATELLI

Wykorzystuje się ją do zatężania, które przebiega wieloetapowo: przepływ produktu poruszającego się raz w górę, a raz w dół, odbywa się za pomocą wymuszonego obiegu. Wyposażenie zawiera pompy obiegowe z otwartym wirnikiem, dzięki którym możliwe jest transportowanie produktów o znacznej lepkości, oraz skraplacz. Może posiadać podwójny lub potrójny stopień zagęszczenia. W wyparkach tego rodzaju stosuje się więc najnowocześniejsze technologie, m.in. pierścieniową komorę na ciecz typu odśrodkowego, separator odpadów (również typu odśrodkowego), dwufazową wymianę ciepła i wspomniany zintegrowany mieszany przepływ produktu. Szczególne znaczenie ma komora pierścieniowa – za jej pomocą para wewnątrz separatora może mieć niską prędkość i nie trzeba przy tym zwiększać jego średnicy.

Poprzez wykorzystanie Wyparki POSEIDON ROSSI&CATELLI

Jest to jedna z najbardziej wydajnych maszyn ROSSI&CATELLI, ponieważ posiada system tzw. „opadającego filmu”. To idealne urządzenia do odparowywania wszelkich produktów bardzo wrażliwych na ciepło oraz o niskim stopniu lepkości. Przez długi czas POSEIDON był wyparką najbardziej wszechstronną, zwłaszcza do zagęszczania puree, wytwarzania mętnych soków owocowych, warzywnych, klarownych, a także do produktów farmalkologicznych czy chemicznych. Na wyposażeniu znajduje się m.in. technologia TVR, czyli Termiczna Rekompresja Pary. Dzięki temu proces odparowywania jest niezwykle wydajny, a obróbka produktu bardzo łagodna. Zaletami korzystania z POSEIDONA są, np. ograniczenie zjawiska „podwodnego”, co znacznie wydłuża cały cykl odparowywania, oszczędność energii, czy użycie wymienników ciepła, zredukowanie do zera występowania efektu przeniesienia produktu do specjalnych chłodni kominowych i rur przeznaczonych do przetwarzania surowców o dużej gęstości.

Za pomocą Wyparki D. F. F. VENUS ROSSI&CATELLI

Początkowo miały służyć do zagęszczania soku pomidorowego. Aktualnie wykorzystuje się je w tych gałęziach przemysłu spożywczego, w których trzeba z produktu usunąć wodę (przez odparowanie). Technologia bazuje na wymuszaniu obiegu produktu skierowanego ku dołowi i zainstalowaniu wymiennika ciepła w górnej strefie komory rozprężającej. W wyparkach D. F. F. VENUS stosuje się zespół kolumny wyparnej – pojedynczy, podwójny, potrójny i poczwórny. Wyposażenie urządzenia oparte jest na opatentowanej technologii – wymuszonym obiegu surowca, który jest skierowany w dół i zainstalowaniem wymiennika ciepła w górnej części komory rozprężania wyparki. Surowiec jest wprowadzany do wyparki (a konkretniej – do komory rozprężania) w formie małych cylindrów. Komora jest wystawiana na wielokrotne działanie próżni. Po rozdrobnieniu produktu powstają opary, które można dzięki temu bezproblemowo uwolnić. Wszelkie zjawiska przegrzania są wyeliminowane, m.in. dlatego, że para pozostaje cały czas osadzona wewnątrz maszyny wyparnej. Dodatkowo na uwagę zasługują: duży wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu średniej temperatury obiegu surowca, a także utrzymanie wysokiej jakości struktury oraz barwy. Wymienniki ciepła mają szczególną geometrię – składają się z bardzo dużej ilości rur o zredukowanej długości. POSEIDON posiada niski spadek ciśnienia i niezwykle szybką cyrkulację produktu w wyparce (wynosi do 3.500 ton na godzinę przepływu turbulentnego surowca), wysoki współczynnik wymiany ciepła, niski stopień termodynamiczny surowca (mała ilość zanieczyszczeń, zabrudzeń produktu przy myciu co 50 dni).

Etap 7: Pasteryzacja

Poprzez zastosowanie Pasteryzatorów OLIMPIC ROSSI&CATELLI

Pasteryzator OLIMPIC jest doskonale przystosowany do przetwarzania produktów, a dokładniej ich podgrzewania, pasteryzacji oraz schładzania. Jest uzbrojony w metalowe płyty z otworami, które umożliwiają przepływanie surowca między pompą ciepła a wymiennikiem ciepła. Taki zespół płytowy zainstalowany jest w obrębie ramy pasteryzatora a ruchomym, ciśnieniowym zespołem płytowym, który znajduje się na prętach. Maszyna cechuje się krótkim czasem amortyzacji, wysoką efektywnością, wykorzystaniem zębatej pompy oraz systemu mycia CIP.

Przy użyciu Pasteryzatorów OLIMPIC SR ROSSI&CATELLI

Pasteryzatory tego rodzaju mają szerokie zastosowanie przy przetwarzaniu żywności posiadających włókna, kawałki, cząstki, mające wysoki poziom lepkości i gęstości. OLIMPIC SR należy podpiąć pod kategorię urządzeń o skrobakowych wymiennikach ciepła (SSHE). Ma obrotowy wał cylindryczny z ostrzami, który prowadzi bezpośrednio do płaszcza na zewnątrz. A tam produkt jest na zmianę podgrzewany i ochładzany. Ruchome ostrze jest gwarancją na poprawne przetworzenie i usunięcie resztek. Lepkość produktu może wynosić od 100 do 20.000 cP.

Za pomocą Pasteryzatorów OLIMPIC TC ROSSI&CATELLI

Pasteryzatory tego typu idealnie sprawdzą się przy przetwarzaniu produktów o dużej lepkości i gęstości, które później wykorzystuje się do napełniania w warunkach aseptycznych. Zachowuje maksymalną niezawodność przy wysokiej eksploatacji. Wyposażenie składa się m.in. z pompy zębatej, stacjonarnego systemu mycia CIP, systemu monitoringu Windows. Jest to linia w pełni zautomatyzowana i można dzięki niej wykonać następujące czynności: sterylizacja produktu, pośrednie, aseptyczne magazynowanie produktu (w poziomych lub pionowych zbiornikach), aseptyczne napełnianie do sterylnych worków.

Etap 8: Mieszanie i gotowanie

Poprzez wykorzystanie PDSR MANZINI

Doskonale sprawdzi się do przetwarzania oraz produkowania wsadów owocowych do: deserów, lodów, ciast oraz jogurtów. Kompletna linia zawiera zbiornik płaszczowy z wodą o niskiej oraz wysokiej temperaturze. Posiada on obrotową spiralę do ogrzewania. Wewnątrz niego odbywają się wszystkie procesy technologiczne – od umieszczenia tam surowca do otrzymania gotowego produktu. Przy użyciu sterownika PLC można bez problemu ustawić recepturę. PDSR MANZINI nie uszkadza produktu, który zawiera pokrojone kawałki owoców. Obrabia jest termicznie oraz zagęszcza w całym zbiorniku w takim samym stopniu. Zespół jest w stanie wypełnić praktycznie każde zadanie związane z przygotowywaniem najróżniejszych produktów. W tej mieszarce nie stosuje się zgarniaków produktów, które mogłyby zakazić produkt.

Przy użyciu TSR MANZINI

To maszyna będąca przedłużeniem próżniowej wyparki rotacyjnej do produktów warzywnych i owocowych. System wykorzystuje temperaturę poniżej 38oC. Nie traci jednak przez to na wydajności oraz nie uszkadza kawałków owoców i warzyw w syropie (podwójnych, pofałdowanych). Urządzenie jest wyposażone w powierzchnię do skraplania, przystosowaną do wysokich ilości produktu. W tym miejscu stosuje się parę o niezbyt wysokiej temperaturze. Walorem używania TSR MANZINI jest z pewnością: uzyskanie niezwykłej jakości produktu końcowego, np. przetworów owocowych, dżemów, galaretek; zainstalowany poziomy zbiornik dolny w połowie cylindryczny; posiadanie obrotowej spirali z pionowym cylindrycznym oddzielaczem (wyjmowana przez windę szynową); łatwość w czyszczeniu i konserwacji; łatwo dostępne boczne wsporniki.

Poprzez zastosowanie VULCANO MANZINI

Jest to innowacyjne rozwiązanie w zakresie gotowania, odpowiedź na potrzeby Klientów wymagających zarówno łatwego wykorzystywania, jak i osiągnięcia bardzo dobrej jakości produktu finalnego. Zatem w pojedynczym zbiorniku można realizować różne czynności produkcyjne: gotowanie, mieszanie, odgazowywanie, mielenie, zagęszczanie oraz smażenie. Gotowanie odbywa się szybko przy jednoczesnym wzroście produktywności. W kotle znajduje się mieszadło, dzięki któremu produkt zostaje optymalnie „zmieszany”, a temperatura – obniżona. Dzieje się tam, ponieważ mieszadło jest uzbrojone w funkcję mieszania w prawo oraz w lewo (napęd z przemiennikiem częstotliwości). System załadunku odbywa się automatycznie, ponieważ stałe składniki ładowane są od razu do wnętrza kotła. W przypadku, kiedy składniki się gotują, jest on zamykany automatycznie po załadunku. Taka opcja sprawia, że za każdym otwieraniem oraz zamykaniem można dorzucać kolejne partie produktu. Wykończenie VULCANO MANZINI wykonane jest w eleganckim stylu.

Za pomocą SOIAL MANZINI

Chodzi tutaj o mieszalniki zbiorowe, które znakomicie można wykorzystać do przechowywania produktów o wysokiej temperaturze, tuż przed termiczną obróbką lub pakowaniem. Na wyposażeniu znajdują się specjalne zbiorniki. Każdy z nich posiada cylindryczny zbiornik wewnętrzny, płaszcz, w którym unosi się para do ogrzewania, właz inspekcyjny (znajduje się wewnątrz), głowice myjące, kolektor zaworów, napęd przekładni (wolnobieżny) i transmiter poziomu cieczy. Wszystkie podzespoły zostały wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, a niektóre podrzędne części z nieutleniającego się elastomeru sanitarnego i szkła.