Tunele pakujące do pracy z folią termokurczliwą

ULTRAPAK jest wyłącznym przedstawicielem producenta tuneli pakujących DIMAC AETNA GROUP.

Nasza oferta obejmuje maszyny przeznaczone do zbiorczego pakowania pojemników jednostkowych w folię termokurczliwą.

Modele LASER, STAR ONE, STAR, i GALAXY wykorzystywane są do pakowania:

 • w folię termokurczliwą z płaską podkładką (wersja P)
 • na tacce z folią lub bez folii (wersja T)
 • w folię termokurczliwą z nadrukiem i bez nadruku (wersja F)

Wszystkie w/w modele mogą być przystosowane do równoległego pakowania w jednym, dwóch, a nawet 3 rzędach. Jest to uzależnione od układu i wydajności linii Klienta.

Układy napędowe oraz sterujące pozwalają na uzyskanie najlepszych osiągów oraz wydajności (również w trakcie pracy z cienką folią). Maszyny firmy DIMAC są ergonomiczne, interfejsy intuicyjne i przyjazne dla operatora, a zmiany formatowe przebiegają sprawnie i nie wymagają użycia narzędzi.


Pragniemy podkreślić, że Klienci mają możliwość przeglądania w panelu archiwów produkcyjnych maszyny oraz samodzielnego tworzenia nowych formatów

W trakcie negocjacji handlowych zachęcamy nabywcę do skorzystania z bogatej listy wyposażenia opcjonalnego, na której znajdują się m.in.:

 • modemy internetowe umożliwiające diagnostykę, aktualizacje programowe i formatowe,
 • układy hot melt Robatech lub Nordson,
 • zestawy antystatyczne,
 • centralne regulatory szerokości torów
 • rozdzielacze opakowań,
 • transportery wejściowe i wyjściowe,
 • wózki transportowe do rolek z folią.

Systemy separacyjne DIMAC oraz ich wydajności:

 • B.I. wydajność do 35 zgrzewek / minutę *
 • C.A.D. wydajność do 45 zgrzewek / minutę *
 • Elektroniczna separacja ciągła wydajność od 50 – 140 zgrzewek / minutę *

(*) w zależności od konfiguracji oraz wagi i kształtu butelek

System rozdzielania B.I.

Transporter łańcuchowy z tworzywa, pneumatyczne urządzenie przeciwzatorowe oraz układ sterowania przy pomocy fotokomórek (dla prawidłowego rozmieszczenia produktu i nagromadzenia minimalnej ilości produktu w każdym z kanałów) umożliwiają gładkie wejście produktu pomiędzy szyny prowadnic (tzw. tory prowadzące).

Zespół przesuwu produktu przy pomocy prętów.

Po ustawieniu produktu w wymaganej konfiguracji odbywa się poprzez przenoszenie bloku produktu przy pomocy prętów, co jest zsynchronizowane z pracą systemu owijania folią. Układ jest wyposażony w plastikowe boczne prowadnice dla uzyskania doskonałej zwartości pakietu oraz w ogranicznik momentu obrotowego, który chroni zespół prętów   w razie ewentualnych przypadkowych zatrzymań.

System rozwijania folii

Rolka folii jest umieszczana na jednym wale nośnym (drugi dostępny jest za dopłatą / wyższe modele posiadają 2 wały nośne w standardzie).

System wyposażony jest w możliwość ręcznego zgrzewania do sklejenia ( łączenia ) rolek z folią. Folia jest utrzymywana ciągle w jednakowym naprężeniu, dzięki pneumatycznemu zespołowi kompensującemu. Wałek z założoną rolką folii ma zdolność hamowania folii, z bezpośrednim oddziaływaniem na siłę rozwijania folii dla umożliwienia prawidłowego naprężenia taśmy na początku i na końcu rolki. Układ wyposażony jest w fotokomórki ciągniętej folii, dla kontrolowania czy produkt znajduje się w fazie z układem owijania, układ posiada też kontrolę obecności folii na opakowaniu. Dodatkowo zastosowane są czujniki fazy oraz ograniczniki siły pręta owijania folią.

Główny silnik maszyny współpracuje z falownikiem umieszczonym wewnątrz szafy elektrycznej; sterowanie synchronizacją faz pracy maszyny odbywa poprzez bezwzględny enkoder. Do napędu rozwijania folii zastosowano silniki bezszczotkowe, a do napędu obrotu urządzenia odcinającego folię ma wykorzystanie podzespół CB Warner.

Do sterowania otwarciem taśmy transportera na wejściu układu podającego zastosowano mikroprzełącznik zabezpieczający.

System kontroli i odcinania folii

Zespół jest wyposażony w pneumatyczne sterowanie w celu otwierania rolek ciągnących folię , aby umożliwić łatwiejsze umieszczanie folii. W jego skład wchodzą:

 • obrotowy zespół odcinający z napędem przez serwomotory
 • fotokomórka wykrywająca obecność produktu od góry
 • rozwijanie i ciągnięcie folii z napędem przez serwomotory

Górna taśma posiada wahliwe otwarcie, które umożliwia pełne skontrolowanie zespołu odcinającego, wymianę ostrza lub całościowe oczyszczenie zespołu.

Owijanie produktu

Pręty transportujące folię są zamocowane na obracającej się podporze jedynie z jednej strony, aby umożliwić pełną dostępność do zespołu owijania.

Proste ręczne regulacje wraz z licznikami cyfrowymi umożliwiają owijanie szerokiego zakresu pakietów bez jakiejkolwiek wymiany części.

Także ten zespół jest wyposażony w ogranicznik momentu obrotowego dla ochrony w razie przypadkowych zatrzymań

Tunel obkurczający

Opakowania owinięte folią wjeżdżają na pasie siatkowym napędzanym poprzez gumowe rolki. Pas siatkowy jest napędzany przez silnik za pomocą falownika zlokalizowanego wewnątrz szafy elektrycznej.

Naprężenie pasa jest utrzymywane na stałym poziomie przy pomocy ciężaru amortyzującego umieszczonego w ostatniej części tunelu.

Tunel jest wyposażony w zewnętrzny system regulacji i optymalizacji przepływów powietrza odpowiednio do konfiguracji pakietu.

Maszyna posiada ręczne układ opróżniania tunelu w przypadku braku zasilania elektrycznego. Boczne panele tunelu mogą zostać zdemontowane w celu wymiany oporników (grzałek). Fotokomórka zabezpieczająca na wyjściu tunelu uniemożliwia przypadkowe pozostawienie produktu w piecu. Na końcu tunelu umieszczony jest wentylator chłodzący rozpoczynający proces natychmiastowego studzenia zgrzewki.

Szafa elektryczna

Szafa elektryczna (IP 54) umieszczona jest z boku maszyny, po stronie przeciwnej niż strona robocza operatora. Chłodzenie przez wymianę powietrza (klimatyzator elektryczny dla modelu Star One stanowi wyposażenie opcjonalne).

Cechy charakterystyczne:

 • sterowanie niskonapięciowe -zasilacz 24 V DC.
 • sterowanie awaryjne i zabezpieczające -PILZ z 2 kanałami.
 • system wejścia / wyjścia I/O X20 B&R.
 • falowniki silników i napędów bezszczotkowych.

Sterowanie

System sterujący składa się z panelu operatora ze zintegrowanym PLC B&R oraz systemem wejścia / wyjścia połączonym przez CAN BUS. Poprzez port CAN BUS sterujemy napędem bezszczotkowym silnika ciągnącego folię.

PLC B&R stanowi unikalny zespół obejmujący wyświetlacz i układy logiczne. Maszyna sterowana jest przez enkoder absolutny. Silniki pozostają sterowane są falownikiem znajdującym się wewnątrz szafy elektrycznej.

A) Zespół przeciwzatorowy:

W jego skład wchodzi pneumatyczny system ułatwiający rozdzielanie opakowań i nakierowywania ich w poszczególne tory.

B) Zespół dostarczania:

W jego skład wchodzi przenośnik taśmowy oraz regulowane prowadnice do grupowania opakowań.

C) Zespół rozdzielania:

Służy do dzielenia produktów na określone ilości w zależności od konfiguracji zgrzewki.

D) Zespół owijający:

Składa się on z zespołu wałków, które pobierają folię z rolki i odwijają ją wzdłuż ustalonego przebiegu. Układ noży odcina folię we właściwym miejscu, a następnie pręty owijają folię wokół produktów. Gdy folia na rolce wyczerpuje się operator, przy użyciu ręcznego urządzenia zgrzewającego łączy obydwa końce folii tak, aby zapewnić ciągłość pracy.

E) Tunel grzewczy:

Służy do nagrzewania folii i jej termicznego obkurczenia na produkcie. Na końcu tunelu umieszczony jest wentylator chłodzący rozpoczynający proces natychmiastowego studzenia zgrzewki.

Regulacje wymagane przy zmianie formatu:

 1. Regulacja szerokości prowadnic produktu
 2. Regulacja wysokości czujników
 3. Regulacja wysokości układu rozdzielania
 4. Regulacja szerokości prowadnic prowadzących zgrupowany produkt
 5. Regulacja fazy mechanicznej poprzeczek folii
 6. Wybranie na panelu operatora wcześniej zaprogramowanego formatu

REFERENCJE: