Nalewarki i monobloki

Nasze maszyny dla przemysłu rozlewniczego przeznaczone są między innymi dla producentów wód i napojów, soków owocowych, napojów funkcjonalnych, piwa, wina oraz napojów spirytusowych i pitnych wyrobów mlecznych. Dostępne technologie obejmują takie kategorie jak:

  • SYSTEMY NALEWU IZOBARYCZNEGO
  • SYSTEMY NALEWU GRAWITACYJNEGO
  • SYSTEMY NALEWU „NA GORĄCO”
  • SYSTEMY NALEWU W OTOCZENIU “ULTRA CLEAN”

Nasza oferta umożliwia nalew w opakowania plastikowe, szklane oraz w puszki metalowe, a zastosowane rozwiązania pozwalają na pracę z wydajnością od 3 000 do 90 000 opakowań / godzinę.

Na uwagę zasługują również nasze monobloki w wersji standard, ultra-clean lub hot-fill:

  • MAGIC nalewające wina i wódki z wykorzystaniem techniki próżni pośredniej.
  • MASTER nalewające napoje gazowane i niegazowane do butelek PET i butelek szklanych
  • MASTER CAN nalewające napoje gazowane i niegazowane do puszek
  • MAGIC FW nalewające napoje niegazowane wyposażone w przepływomierze elektromagnetyczne

Monobloki – w zależności od potrzeb wyposażone są w wieże płuczące oraz zamykające do zakrywek wciskanych, korków oraz zakrywek gwintowanych.

MODEL MASTER CAN TRONIC

Ten automatyczny trójblok przeznaczony jest do rozlewu napojów gazowanych i niegazowanych w puszki aluminiowe oraz puszki PET

Innowacyjne zawory nalewające maszyny MASTER CAN TRONIC wyposażone są w system wydzielonego powrotu powietrza z możliwością automatycznej aktywacji. Ta opatentowana technologia pozawala, aby tlen obecny w puszce przed rozpoczęciem fazy nalewu, został wydalony z opakowania z pominięciem zbiornika produktu - poprzez wydzieloną ścieżkę. W ten sposób skutecznie zapobiegamy natlenianiu się napoju gotowego.

Zawory wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316 charakteryzują się wysoce higienicznym wykonaniem, co sprawia, że łatwo utrzymać je w czystości. Ich modułowa konstrukcja umożliwia szybkie przeprowadzenie wszelkich interwencji oraz czynności związanych z konserwacją.

Szczególną uwagę poświęcono konstrukcji uszczelnień, zarówno jeśli chodzi o kształt, sposób pracy, jak i materiał, z którego zostały wykonane. Dzięki temu uszczelnienia te charakteryzują się wysokim stopniem wytrzymałości.

Maszyna wyposażona jest w zestaw manualnych butelek CIP umożliwiających mycie i dezynfekcję.

MASTER CAN TRONIC wyposażony jest również w system umożliwiający dowolną zmianę poziomu nalewu w puszkach, dzięki opatentowanemu mechanizmowi zatrzymuje ruch podnośnika puszki i w konsekwencji wykonuje określoną penetrację zaworu w głąb puszki. Ten szczególny system pracy gwarantuje nalew wolumetryczny z niskim natlenieniem produktu.

Wszelkie elementy składowe zaworu nalewającego (tj. przegrody ruchome produktu i gazu, elementy wyzwalające otwarcie zaworu wyrównującego ciśnienie, elementy przepłukujące, itp.) sterowane są elektronicznie. Cały proces nalewania może też być zadawany bezpośrednio z dotykowego panelu operatorskiego, z możliwością przeprowadzenia łatwej zmiany receptury i podziału faz nalewu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W rezultacie mamy do czynienia z maszyną niezwykle elastyczną, łatwą w użyciu i odpowiednią dla szerokiego zakresu produktów.

Dane Techniczne:

- podziałka 113 mm
- poziom nalewu - od 8 do 12 mm (automatyczna regulacja z poziomu panelu operatora)
- maksymalna średnica puszki 66 mm
- minimalna średnica puszki 50 mm
- maksymalna wysokość puszki 170 mm
- minimalna wysokość puszki 75 mm
- kierunek rotacji - wersja przeciwna do kierunku ruchu wskazówek zegara
- napięcie 400 v (± 5%) – 50 hz.
- ciśnienie powietrza 6 do 8 bar
- ciśnienie gazu obojętnego 10 do 12 bar
- ciśnienie wody płuczącej 2 do 3 bar