Inspektory i kontrolery


FT SYSTEM – CONTROL & INSPECTION


Firma FT SYSTEM powstała w 1998 roku i w krótkim czasie stała się wiodącym producentem systemów monitoringu linii rozlewniczych i pakujących. Zakład FT SYSTEM zlokalizowany jest w Alseno, w regionie Emilia-Romania, miejscowości położonej 40 km na zachód od Parmy i 120 km od międzynarodowego portu lotniczego w Bolonii.

FT SYSTEM kładzie szczególny nacisk na precyzję kontroli oraz dokładność selekcji wadliwych opakowań, a także na ergonomiczność swoich urządzeń i paneli operatorskich.

Wydajność inspektorów FT SYSTEM kształtuje się w przedziale od 1000 – 100 000 opakowań na godzinę.

Oferta firmy FT SYSTEM obejmuje urządzenia służące m.in. do:

 • kontroli jakości preform PET
 • kontroli poziomu nalewu
 • kontroli obecności i precyzji aplikacji zakrywek
 • kontroli obecności i precyzji aplikacji etykiet
 • kontroli obecności próżni w opakowaniach zamkniętych
 • wizyjnej kontroli jakości i kształtu pustych opakowań (EBI)
 • kontroli wagowej opakowań jednostkowych i zbiorczych
 • inspekcji szczelności opakowań jednostkowych
 • kontroli zawartości azotu, dwutlenku węgla i cukru (°Bx)
 • kontroli poprawności siły zamknięcia butelek
 • inspekcji kodów kreskowych
 • inspekcji linii KEG
 • monitoringu linii produkcyjnych
 • kontroli laboratoryjnej
 • odrzutu opakowań wadliwych

Urządzenia FT SYSTEM znajdują zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, napojowym, piwowarskim, olejarskim, petrochemicznym, chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym oraz spożywczym.

Współpraca ULTRAPAK z firmą FT SYSTEM została zapoczątkowana w 2006 roku.

Dzięki ULTRAPAK na terenie Polski zainstalowane zostały różne modele inspektorów i wyrzutników – szczegółowo zaprezentowanych w dalszej części niniejszego katalogu.

Propozycje kompletnych linii rozlewniczych


Kontrola jakości preform

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Systemy kontroli preform dostępne są w różnych wersjach, w zależności od rodzaju preformy, typu wydmuchiwarki i linii Klienta.

Dla wszystkich konfiguracji dostępne są następujące standardowe sekcje kontroli jakości :

KONTROLA OBSZARU SZYJKI PREFORMY

 • owalności
 • deformacji
 • obecności ciała obcego
 • obecności skaz i pęcherzy

KONTROLA PIERŚCIENIA SZYJKI PREFORMY

 • defektów rozmiaru
 • obecności skaz i pęcherzy

KONTROLA DNA I WEWNĘTRZNYCH ŚCIANEK PREFORMY

 • obecności ciał obcych
 • obecności mikrootworów
 • obecności skaz i pęcherzy

KONTROLA ZEWNĘTRZNYCH ŚCIANEK PREFORMY

 • obecności ciał obcych
 • deformacji
 • obecności mikrootworów
 • obecności skaz i pęcherzy

MODELE

 • QP001-VA / QB001-VA
 • QD001-VA / QP001_2-VA

CECHY GŁÓWNE

 • Technika wizyjna
 • Możliwość zmiany konfiguracji i przebudowy systemu

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

 • Redukcja liczby awarii wydmuchiwarki oraz maszyny nalewającej
 • Redukcja liczby zatrzymań wydmuchiwarki oraz maszyny nalewającej
 • Redukcja ilości odrzutów wadliwych opakowań

TYPY ANALIZOWANYCH OPAKOWAŃ

Transparentna preforma PET


Kontrola jakości zakrywek

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Systemy kontroli zakrywek są dostępne w wielu konfiguracjach, zależnych m.in. od typu zamknięcia oraz specyfiki linii pakującej. Na szczególne wyróżnienie zasługują następujące techniki inspekcji:

KONTROLA ZAKRYWKI NA TRANSORTERZE PRÓŻNIOWYM

 • zgodności ze wzorcem
 • poprawności ustawienia
 • owalności
 • poprawności / obecności pierścienia
 • obecności ciał obcych

KONTROLA ZAKRYWKI NA ZEŚLIZGU ZAMYKARKI

 • zgodności ze wzorcem
 • poprawności ustawienia
 • owalności
 • poprawności / obecności pierścienia
 • obecności ciał obcych
 • koloru i nadruku

KONTROLA ZAKRYWKI W SORTOWNIKU ZAMYKARKI

 • zgodności ze wzorcem
 • poprawności ustawienia
 • owalności
 • kompletności zakrywki Sport Cap

MODELE

QT720-VA / QT730-VA / QT750-VA

CECHY GŁÓWNE

 • Technika wizyjna
 • Możliwość zmiany konfiguracji i rozbudowy systemu o jednostkę kontroli preform, poziomu nalewu i obecności zakrywki.

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII I JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • Redukcja liczby awarii zamykarki
 • Redukcja liczby zatrzymań zamykarki
 • Redukcja ilości odrzutów produktu napełnionego
 • Ograniczenie liczby reklamacji

TYPY ZAKRYWEK

Możliwość inspekcji wszystkich rodzajów zakrywek pod warunkiem doboru właściwej techniki kontrolnej.


Kontrola kształtu opakowania

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Systemy kontroli dostępne są w różnych konfiguracjach, mających zastosowanie w kontroli opakowań transparentnych i nietransparentnych. Zależnie od konfiguracji urządzenia metoda ta pozwala na kontrolę opakowań pod kątem:

 • zgodności ze wzorcem
 • integralności
 • wykrywania defektów profilu
 • wykrywania defektów powierzchni
 • właściwej orientacji na transporterze

MODELE

IS700-1VA / IS700-2VA

CECHY GŁÓWNE

 • Technika wizyjna
 • Możliwość zmiany konfiguracji i rozbudowy systemu o inne urządzenia kontrolne

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII I JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • Redukcja liczby awarii płuczki lub napełniarki
 • Redukcja liczby zatrzymań linii
 • Redukcja ilości odrzutów produktu napełnionego
 • Ograniczenie liczby reklamacji

TYPY OPAKOWAŃ

Szklane, PET, HDPE, LDPE, metalowe…


Kontrola pustych puszek

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Systemy kontroli dostępne są w różnych konfiguracjach, których zadaniem jest wykrywanie defektów formatowych i obecności ciał obcych.

Zależnie od konfiguracji urządzenia metoda ta pozwala na:

OCENĘ POPRAWNOŚCI KOŁNIERZA PUSZKI POD KĄTEM

 • wykrywania defektów profilu
 • owalności
 • poprawności ustawienia

OCENĘ POPRAWNOŚCI DNA I ŚCIANEK WEWNĘTRZNYCH POD KĄTEM

 • obecności ciał obcych
 • obecności uszkodzeń

WYKRYWANIE NIEPORZĄDANYCH CIECZY

 • wody, resztek ługu…

MODELE

IO700-VA

CECHY GŁÓWNE

 • Technika wizyjna
 • Możliwość wykrywania cieczy dzięki modułowi X-RAY

ZALETY

 • SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII I JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO
 • Redukcja liczby awarii napełniarki i seamera (zamykarki puszek)
 • Redukcja liczby zatrzymań linii
 • Redukcja ilości odrzutów produktu niedopełnionego i źle zamkniętego
 • Ograniczenie liczby reklamacji

TYPY OPAKOWAŃ

Puszki, konserwy i inne opakowania nieprzezroczyste


Kontrola pustych opakowań szklanych

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

System wykrywa zgodność formatu z zadanym wzorem oraz wszelkie wady opakowań przed napełnianiem. Zależnie od konfiguracji urządzenia metoda ta pozwala na:

 • weryfikację kształtu opakowania przed wejściem do maszyny
 • detekcję uszkodzonych opakowań
 • kontrolę dna opakowania
 • kontrolę szyjki butelki
 • kontrolę ścianek zewnętrznych
 • weryfikację stopnia ścierania butelki zwrotnej (scuffing)

MODELE

IV700-VA

CECHY GŁÓWNE

 • Technika wizyjna
 • Brak wpływu barwy opakowania
 • Wszelkie elementy robocze i funkcjonalne zlokalizowane są w górnej części urządzenia, co ułatwia jego konserwację i utrzymanie w czystości
 • Wydajność do 21.000 opakowań / h

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII I JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • Redukuje liczbę awarii napełniarki
 • Redukuje liczbę zatrzymań linii
 • Redukuje liczbę odrzutów produktu niedopełnionego i źle zamkniętego
 • Ogranicza liczbę reklamacji
 • Eliminuje obecność niebezpiecznych substancji

TYPY OPAKOWAŃ

Butelki i opakowania transparentne 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

System wykrywa zgodność formatu z zadanym wzorem oraz wszelkie wady opakowań przed napełnianiem. Zależnie od konfiguracji urządzenia metoda ta pozwala na:

 • weryfikację kształtu opakowania przed wejściem do maszyny
 • detekcję uszkodzonych opakowań
 • kontrolę dna opakowania
 • kontrolę szyjki butelki
 • kontrolę ścianek zewnętrznych (podwójny moduł wejście/wyjście)
 • weryfikację stopnia ścierania butelki zwrotnej (scuffing)
 • wykrycie resztek wody lub ługu

MODELE

IV1000-VA

CECHY GŁÓWNE

 • Technika wizyjna
 • Brak wpływu barwy opakowania
 • Wykrywanie pozostałości cieczy techniką wysokiej częstotliwości pola magnetycznego
 • Kontrolowana rotacja pojemnika dla inspekcji ścianki na wyjściu z maszyny pod zmiennym kątem 90°
 • Wszelkie elementy robocze i funkcjonalne zlokalizowane są w górnej części urządzenia, co ułatwia jego konserwację i utrzymanie w czystości
 • Wydajność do 60.000 opakowań / h

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII I JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • Redukuje liczbę awarii napełniarki
 • Redukuje liczbę zatrzymań linii
 • Redukuje liczbę odrzutów produktu niedopełnionego i źle zamkniętego
 • Ogranicza liczbę reklamacji
 • Eliminuje obecność niebezpiecznych substancji
 • Zawraca do płuczki lub myjki butelki niedomyte

TYPY OPAKOWAŃ

Butelki i opakowania transparentne


Kontrola poziomu nalewu

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

System bada zgodność poziomu nalewu z zadanymi parametrami oraz zarządza odrzutem opakowań przelanych lub niedolanych.

MODELE

CL100-HF / CL600-HF / RX / IR

CECHY GŁÓWNE

Technika HF (wysoka częstotliwość pola magnetycznego), promieniowanie X (X-RAY) lub IR (podczerwień)

Prosta instalacja nawet w istniejącej już linii

Jednostka centralna może zostać rozbudowana o:

 • kontrolę obecności zakrywki
 • kontrolę obecności drutu korkowego
 • kontrolę obecności kapsuły termokurczliwej
 • kontrolę obecności etykiety
 • monitoring napełniarki i zamykarki

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII I JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • Redukcja ilości odrzutów wywołanych złym działaniem nalewarki lub zamykarki (system informuje o kolejno następujących sygnałach do odrzutu i monitoruje błędy indywidualne zaworu napełniającego i/lub głowicy zamykającej).
 • Ograniczenie liczby reklamacji
 • Zapewnienie zgodności z normami

TYPY OPAKOWAŃ

Butelki, puszki i inne opakowania (PET, szkło, HDPE, LDPE…) 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

System bada zgodność poziomu nalewu z zadanymi parametrami oraz zarządza odrzutem opakowań przelanych lub niedolanych, ponadto:

 • oblicza średnią (dla partii produkcyjnej)
 • oblicza odchylenie standardowe
 • wykrywa obecność piany
 • kompensuje pianę (OPCJA)

MODELE

CL700-HF / RX / IR / VA

CECHY GŁÓWNE

Wykorzystywane techniki:

 • HF (wysoka częstotliwość pola magnetycznego)
 • promieniowanie X (X-RAY)
 • IR (podczerwień)
 • Technika wizyjna

Zarządzanie sygnałami odrzutu zebranymi z jednostek zewnętrznych

Prosta instalacja nawet w istniejącej już linii

Jednostka centralna może zostać rozbudowana o:

 • kontrolę obecności zakrywki
 • kontrolę błędnej pozycji zakrywki
 • kontrolę złej barwy zakrywki
 • kontrolę obecności kapsuły termokurczliwej
 • kontrolę obecności etykiety
 • monitoring napełniarki i zamykarki

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII I JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • Redukcja ilości odrzutów wywołanych złym działaniem napełniarki lub zamykarki (system informuje o kolejno następujących sygnałach do odrzutu i monitoruje błędy indywidualne zaworu napełniającego i/lub głowicy zamykającej - OPCJA)
 • Ograniczenie liczby reklamacji
 • Zapewnia zgodność z normami

TYPY OPAKOWAŃ

Wszystkie typy opakowań


Kontrola zakrywek

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Podstawowe systemy kontroli obecności zakrywki są dostępne w rożnych konfiguracjach.

Do najbardziej typowych można zaliczyć badanie:

 • obecności zakrywki
 • otwarcia zakrywki
 • położenia zakrywki
 • barwy zakrywki / kapsuły / gwarancji

MODELE

CT100-SE / CR

CT600- SE / CR

CECHY GŁÓWNE

 • Technika wykorzystuje różne typy czujników
 • Weryfikacja kształtu za pomocą kamery typu smart
 • Prosta instalacja nawet w istniejącej już linii

ZALETY

 • SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII I JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO
 • Redukcja ilości odrzutów wywołanych złym działaniem zamykarki (system informuje o kolejno następujących sygnałach do odrzutu i monitoruje błędy indywidualne głowicy zamykające - OPCJA).
 • Ograniczenie liczby reklamacji
 • Zapewnienie właściwego koloru i typu zakrywki oraz właściwej jakości wyrobu

TYPY ZAKRYWEK

Wszystkie typy zakrywek 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

System totalnej kontroli jest dostępny w rożnych konfiguracjach. Do najbardziej typowych można zaliczyć badanie:

 • obecności zakrywki
 • otwarcia zakrywki
 • położenia zakrywki
 • integralności pierścienia
 • barwy zakrywki / kapsuły / gwarancji
 • prawidłowości logo

MODELE

IT700-1VA

IT700-2VA

IT700-4VA

CECHY GŁÓWNE

Technika wizyjna

Wykorzystanie 1, 2 lub 4 kamer

Dobór właściwego światła w celu maksymalizacji skuteczności

Prosta instalacja nawet w istniejącej już linii

Projekt pozwala na rozbudowę o metody kontroli i monitoringu:

 • poziomu nalewu
 • obecności etykiety
 • prawidłowości logo
 • poprawności kodu

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII I JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • Redukcja ilości odrzutów wywołanych złym działaniem zamykarki i błędami operatora (system informuje o kolejno następujących sygnałach do odrzutu i monitoruje błędy indywidualne głowicy zamykającej - OPCJA).
 • Ograniczenie liczby reklamacji
 • Zapewnienie właściwego koloru i typu zakrywki jak również jakości wyrobu

TYPY ZAKRYWEK

Wszystkie typy zakrywek


Monitoring linii produkcyjnej

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Standardowa konfiguracja monitorująca łączy dane przesyłane z punktów monitoringu poziomu nalewu i jakości zamknięcia. Podstawowy system pozwala uzyskać dane odnoszące się do:

 • analizy średniej wartości poziomu napełniania dla każdego zaworu napełniającego
 • analizy odchyleń standardowych dla pojedynczego zaworu napełniającego
 • sumowania obliczeń dla każdego pojedynczego zaworu napełniającego (ilości opakowań zaakceptowanych i odrzuconych z rozróżnieniem przyczyn odrzutu)
 • sumowania obliczeń dla każdej pojedynczej głowicy zamykającej (ilości opakowań zaakceptowanych i odrzuconych).

CECHY GŁÓWNE

Zintegrowany system próbkowania

 • próbkowanie zaworu napełniającego
 • próbkowanie głowicy zamykającej

Zarządzanie próbkowaniem większej ilości zamykarek

Możliwość zintegrowania systemu z kontrolą pienienia zaworu nalewarki

 • współpraca z systemem wykrywania nieprawidłowej wagi opakowania
 • zarządzanie cyklami odrzutu
 • zarządzanie cyklami mycia
 • zarządzanie przerwami na płukanie głowic i zaworów nalewających

MODELE

MONITORAGGIO

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

 • Optymalizacja cyklu produkcyjnego poprzez wykrywanie błędnych zdarzeń
 • Optymalizacja czasów poświęcanych na konserwację urządzeń w linii
 • Redukcja ilości odrzuconych opakowań i minimalizacja przestojów oraz nieplanowanych zatrzymań

SYSTEM ZAPEWNIA POLEPSZENIE JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • Optymalizacja funkcjonowania każdego pojedynczego zaworu napełniającego
 • Optymalizacja funkcjonowania każdej pojedynczej głowicy zamykającej
 • Zapewnienie jakości procesu produkcyjnego

TYPY LINII

Możliwe jest monitorowanie każdego typu linii dzięki zastosowaniu odpowiedniego typu czujników.


System monitorowania jakości (QSC)

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

System pozwala na pełną kontrolę poprawności przebiegu procesu produkcyjnego, a co za tym idzie czuwa nad jakością wyrobu gotowego. Gromadzone przez system dane są przetwarzane i doprowadzają do prewencyjnego polepszania jakości produkcji. System ma więc za zadanie doskonalenie jakości i drastyczną redukcję ilości odrzuconego produktu.

Z urządzeń kontrolnych w linii system zbiera dane związane m.in.:

 • z poziomem napełnienia
 • z wartością momentu zakręcenia
 • z kątem dokręcenia
 • ze szczelnością opakowań
 • z poprawnością ciśnienia wewnętrznego
 • z poprawnością poziomu CO2 rozpuszczonego w cieczy
 • z produktywnością

MODELE

QCS120

CECHY GŁÓWNE

 • jeden interface do monitorowania i zarządzania kontrolą całej linii
 • analiza statystyczna trendu produkcyjnego w czasie rzeczywistym
 • graficzna prezentacja trendu produkcyjnego umożliwiająca szybką interpretację wartości
 • kompleksowa baza danych produkcyjnych (analitycznych i statystycznych)
 • zintegrowany system próbkowania: zaworu nalewającego lub głowicy zamykającej

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

 • Optymalizacja cyklu produkcyjnego poprzez wykrywanie błędnych zdarzeń
 • Ukierunkowanie interwencji na prewencje – a nie na korekty lub eliminację złych opakowań
 • Redukcja ilości odrzuconych opakowań i minimalizacja przestojów oraz nieplanowanych zatrzymań

SYSTEM ZAPEWNIA POLEPSZENIE JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • Optymalizacja produkcji
 • Zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobu i przebiegu procesów produkcyjnych
 • Zapewnienie jakości procesu produkcyjnego
 • Ograniczanie strat materiałowych

TYPY LINII

Możliwe jest monitorowanie każdego typu linii dzięki zastosowaniu odpowiedniego typu czujników.


Kontrola próżni / ciśnienia

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Stosowana technologia, budowa układu i typ użytej metody kontrolnej różnią się w zależności od opakowania i od zakrywki, co pozwala na badanie:

 • obecności próżni
 • obecności ciśnienia
 • wartości ciśnienia

MODELE

VP600-PX

VP600-AS

CECHY GŁÓWNE

 • wykorzystywane techniki: akustyczna lub indukcyjna
 • brak wpływu na układ linii
 • niezależna konstrukcja jest niepodatna na poziom hałasu i wibracji (dokładność pomiaru i minimalizacja operacji regulacyjnych)
 • możliwość integracji innych systemów kontroli: poziomu nalewu, obecności etykiety, monitoringu.

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

- redukcja ilości odrzutów dzięki monitorowaniu konsekwentnie następujących po sobie błędów zakręcarki

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

Ograniczenie liczby reklamacji

Zapewnienie jakości zamknięcia

TYPY ZAKRYWEK I OPAKOWAŃ

Kapsle, zakrywki twist – off , wieczka puszek i konserw


Kontrola szczelności

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Konfiguracja systemów pomiaru wycieku różni się w zależności od stosowanego opakowania oraz od kształtu pojemnika i rodzaju produktu. Metoda pozwala na:

 • kontrolę szczelności zamknięcia
 • wykrywanie nieszczelności opakowania
 • wykrywanie błędnego ciśnienia w opakowaniu.

MODELE

TB1000-TP

CECHY GŁÓWNE

 • wykorzystywane czujników indukcyjnych badających reakcję na nacisk
 • pomiar poziomu napełnienia wysoką częstotliwością pola magnetycznego lub promieniami X
 • instrumenty regulacji mechanicznej zlokalizowane w górnej części urządzenia co umożliwia łatwiejsze
 • utrzymywanie czystości i sprawniejsze prace konserwacyjne
 • projekt umożliwia integrację systemu monitoringu oraz modułów kontroli etykiet

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

- redukcja ilości odrzutów dzięki wykryciu następujących po sobie wadliwych opakowań

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • Ograniczenie liczby reklamacji
 • Zwiększenie jakości wyrobu i sposobu postrzegania marki

TYPY OPAKOWAŃ

Wszelkie typy opakowań elastycznych


Kontrola ciśnienia w produktach gazowanych

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Kontrola odbywa się poprzez laserowy pomiar ilości gromadzących się gazów w przestrzeni nad produktem. Technika pomiarowa wraz ze środowiskiem do optymalizacji obliczeń pozawala na sprawdzanie:

 • prawidłowości ciśnienia wewnątrz opakowania
 • szczelności lub wykrywanie opakowań dziurawych

CECHY GŁÓWNE

 • laserowy pomiar ilości molekuł dwutlenku węgla
 • inspekcja produktów z zawartością CO2
 • metoda niezależna od typu zamknięcia i typu opakowania
 • bez ograniczeń kolorystycznych (wymaganie ok. 5% przeźroczystości opakowania)
 • montaż bez ingerencji w istniejącą linię produkcyjną
 • brak zużycia mechanicznego
 • niezależna konstrukcja niepodatna na poziom hałasu i wibracji (dokładność pomiaru i minimalizacja operacji regulacyjnych)
 • możliwość integracji innych systemów kontroli: poziomu nalewu, obecności zakrywki, obecności etykiety, monitoringu.

MODELE

PCS700-LS CO2

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

Redukcja liczby odrzutów z powodu wadliwego działania układu saturacji (lub systemów utrzymujących ciśnienie) poprzez systemy wykrywania powtarzających się odrzutów.

SYSTEM ZAPEWNIA POLEPSZENIE JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • eliminacja reklamacji spowodowanych niewłaściwym nagazowaniem produktów
 • eliminacja reklamacji z powodu nieszczelności
 • pozytywne postrzeganie marki produktu

RODZAJ ZAMKNIĘCIA / OPAKOWANIA

- wszystkie rodzaje zamknięć oraz opakowań (wymaganie ok. 5% przeźroczystości opakowania)


Kontrola wartości ciśnienia produktów niegazowanych

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Kontrola odbywa się poprzez laserowy pomiar ilości gromadzących się gazów w przestrzeni nad produktem. Technika pomiarowa wraz ze środowiskiem do optymalizacji obliczeń pozawala na sprawdzanie:

 • prawidłowości ciśnienia wewnątrz opakowania
 • szczelności lub wykrywanie opakowań dziurawych

CECHY GŁÓWNE

 • laserowy pomiar ilości molekuł H2O
 • inspekcja produktów z zawartością azotu
 • inspekcja wyrobów pakowanych próżniowo i wyrobów pasteryzowanych
 • metoda niezależna od typu zamknięcia i typu opakowania
 • bez ograniczeń kolorystycznych (wymaganie ok. 5% przeźroczystości opakowania)
 • montaż bez ingerencji w istniejącą linię produkcyjną
 • brak zużycia mechanicznego
 • niezależna konstrukcja niepodatna na poziom hałasu i wibracji (dokładność pomiaru i minimalizacja operacji regulacyjnych)
 • możliwość integracji innych systemów kontroli: poziomu nalewu, obecności zakrywki i platynki, obecności etykiety, monitoringu.

MODELE

PCS700-LS H20

ZALETY

POPRAWA PRODUKTYWNOŚCI

Redukcja liczby odrzutów z powodu wadliwego działania układu dozowania kropli azotu lub azotu w formie gazowej (lub systemów utrzymujących ciśnienie) poprzez systemy wykrywania powtarzających się odrzutów.

POPRAWA JAKOŚCI

 • eliminacja reklamacji spowodowanych niewłaściwym ciśnieniem w opakowaniu
 • eliminacja reklamacji z powodu nieszczelności
 • pozytywne postrzeganie marki produktu

RODZAJ ZAMKNIĘCIA / OPAKOWANIA

Wszystkie rodzaje zamknięć oraz opakowań (wymaganie ok. 5% przeźroczystości opakowania)


Kontrola ciśnienia / szczelności w opakowaniach nieprzezroczystych

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Konstrukcja urządzeń oraz zastosowana technika zależne są od konfiguracji linii i służą do kontroli:

 • prawidłowego ciśnienia wewnątrz opakowania
 • szczelności zamknięcia
 • szczelności opakowania

CECHY GŁÓWNE:

 • analogowy czujnik indukcyjny do pomiaru ciśnienia / reakcji opakowania na nacisk
 • kontrola poziomu nalewu z wykorzystaniem wysokiej częstotliwości pola magnetycznego lub promieniowania X
 • możliwość integracji innych jednostek inspekcyjnych do:

  - Kontroli obecności etykiety

  - Monitoringu linii

 • MODELE

  TB5000-TP

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

Redukcja liczby odrzutów dzięki wykryciu nieszczelności produktu.

SYSTEM ZAPEWNIA POLEPSZENIE JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • eliminacja reklamacji spowodowanych nieszczelnością opakowań
 • eliminacja reklamacji z powodu zbyt dużego ciśnienia w opakowaniu
 • pozytywne postrzeganie marki

RODZAJ OPAKOWANIA

Wszystkie typy opakowań mniej lub bardziej elastycznych (właściwy dobór czujników)


Kontrola obecności etykiet

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

System kontroli obecności etykiet jest dopasowywany do rodzaju opakowania oraz etykiety i pozwala na:

 • kontrolę obecności etykiety
 • kontrolę barwy etykiety

CECHY GŁÓWNE

 • wykorzystanie czujników optycznych
 • montaż bez ingerencji w istniejącą linię produkcyjną
 • system może być rozbudowywany o kolejne rodzaje kontroli
 • instalacja systemu kontroli obecności etykiet dookólnych lub sleeve na transporterze

MODELE

CE600-SE / VA / CR

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

Redukcja liczby odrzutów z powodu wadliwego działania maszyny etykietującej poprzez systemy wykrywania powtarzających się odrzutów.

 • eliminacja ilości reklamacji z powodu braku etykiety
 • pozytywne postrzeganie marki produktu

RODZAJ ETYKIET:

Wszystkie rodzaje etykiet


Kontrola jakości aplikacji etykiet

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

 • Konfiguracja systemu zależy od oczekiwań Klienta co do kontroli precyzji aplikacji
 • Kontrola tolerancji aplikacji etykiety (odchylenia w pionie, odchylenia obwodowe i w poziomie)
 • Kontrola typu etykiety
 • Kontrola stanu integralności etykiety
 • Kontrola integralności kodu (nr partii, daty ważności)
 • Odczyt kodu (BARCODE , DATAMATRIX , QR-CODE)

CECHY GŁÓWNE

 • Technika wizyjna
 • Wykorzystanie 1 lub 2 kamer
 • Technika iluminacji
 • Montaż bez ingerencji w istniejącą linię produkcyjną
 • Możliwość instalacji na maszynie etykietującej

MODELE

IE720-1VA / IE720-2VA

IE730-1VA / IE730-2VA

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

Redukcja liczby odrzutów z powodu wadliwego działania maszyny etykietującej poprzez systemy wykrywania powtarzających się odrzutów. Optymalizacja pracy maszyny etykietującej

SYSTEM ZAPEWNIA POLEPSZENIE JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • Eliminacja reklamacji spowodowanych niewłaściwą pracą maszyny etykietującej
 • Gwarancja poprawnego etykietowania
 • Pozytywne postrzeganie marki produktu

RODZAJ ETYKIET:

Wszystkie rodzaje etykiet


Kontrola etykiet metodą 3D

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Technologia wizyjna 3D wykorzystuje współpracę 4 kamer przemysłowych, dzięki którym w czasie rzeczywistym bada się wzajemne położenie etykiet względem siebie bez konieczności orientacji opakowań kontrolowanych. Kontroler 3D FT SYSTEM bada m.in.:

 • Obecność etykiety
 • Pozycję etykiety (odchylenie pionowe, poziome i obwodowe)
 • Wzajemną relację położenia etykiet między sobą
 • Prawidłowości pozycji etykiet względem grawerów i przetłoczeń
 • Integralność i jakości etykiety
 • Wady szwów etykiet SLEEVE
 • Prawidłowości kapsuły termokurczliwej na zakrywce butelki
 • Integralność kodu (nr partii, data ważności)
 • Poprawność kodu (BARACODE , DATAMATRIX, QR-CODE )

CECHY GŁÓWNE

 • Technika wizyjna
 • „Silnik” rekonstrukcji 3D
 • System niezależny od orientacji opakowań
 • Kontrola etykiet na opakowaniach o różnych kształtach
 • Prosty i intuicyjny system do tworzenia formatów
 • Wizualizacja i analizy w postaci wykresów w czasie rzeczywistym

MODELE

IE4000-4VA (3D 5MPX)

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

 • Redukcja liczby odrzutów z powodu wadliwego działania maszyny etykietującej poprzez systemy wykrywania powtarzających się odrzutów.
 • Optymalizacja pracy maszyny etykietującej

SYSTEM ZAPEWNIA POLEPSZENIE JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • Eliminacja reklamacji spowodowanych niewłaściwą pracą maszyny etykietującej
 • Gwarancja poprawnego etykietowania
 • Pozytywne postrzeganie marki produktu

RODZAJE OPAKOWAŃ

Zaetykietowane opakowania tak okrągłe, kwadratowe jak i prostokątne. (opakowania kwadratowe mogą być niezorientowane – technika służy w tym przypadku do analizy położenia etykiety frontowej i kontretykiety)


Kontrola kodów

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Sposoby kontroli oraz konstrukcje systemu dobierane są w zależności od zakresu weryfikacji oraz wymogów i oczekiwań użytkownika. System pozwala sprawdzić:

 • obecność kodu
 • pozycję kodu alfanumerycznego
 • spójność kodu alfanumerycznego
 • obecność i zgodność kodu kreskowego

CECHY GŁÓWNE

 • czujniki laserowe, czujniki typu smart, kamery
 • potwierdzenie zgodności kodów kreskowych bez orientacji opakowania
 • dobór specyficznego oświetlenie i konstrukcji nośnej dla poprawności odczytów
 • łatwość montażu w istniejącej linii
 • możliwość instalacji systemu wewnątrz maszyny etykietującej

MODELE

IC600-SE

IC700-1VA

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

 • redukcja liczby odrzutów z powodu wadliwego kodu poprzez systemy wykrywania powtarzających się odrzutów
 • optymalizacja pracy aplikatora kodów i drukarki

SYSTEM ZAPEWNIA POLEPSZENIE JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • eliminacja reklamacji spowodowanych brakiem lub niekompletnością kodu
 • gwarancja integralności, zgodności oraz jakości kodów
 • pozytywne postrzeganie marki produktu

TYPY KODÓW

-wszystkie rodzaje kodów (po poprawnej konfiguracji systemu)

* w przypadku nadruku kodów z drukarek laserowych możliwe jest wyłącznie wykrywanie ich obecności

** system przeznaczony do kontroli kodów kreskowych oparty jest na technologii czujników typu smart (inteligentnych czujników)


Inspekcja kodów

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Technika kontroli i rozwiązania konstrukcyjne dobierane są w zależności od wymogów w zakresie kontroli. Metoda pozwala sprawdzić:

 • obecność kodu alfanumerycznego 2D
 • położenie kodu alfanumerycznego 2D
 • integralność kodu alfanumerycznego 2D
 • odczyt kodu alfanumerycznego 2D
 • OCR / OCV – metody odczytu kodu alfanumerycznego

CECHY GŁÓWNE

 • technika wizyjna
 • możliwość jednoczesnej kontroli kodu paskowego i DATAMATRIX/QR-CODE na tej samej etykiecie
 • dobór specyficznego oświetlenie i konstrukcji nośnej dla poprawności odczytów
 • łatwość montażu w istniejącej linii
 • możliwość instalacji systemu wewnątrz maszyny etykietującej
 • możliwość kontroli poprawności kodu paskowego bez orientacji opakowania

MODELE

IC700-1VA OCR / OCV

IC700-2VA OCR / OCV

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

 • redukcja liczby odrzutów z powodu wadliwego kodu poprzez systemy wykrywania powtarzających się odrzutów
 • optymalizacja pracy aplikatora kodów, drukarki lub aplikatora etykiet

SYSTEM ZAPEWNIA POLEPSZENIE JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • eliminacja reklamacji spowodowanych brakiem lub niekompletnością kodu
 • gwarancja integralności, zgodności oraz jakości kodów
 • pozytywne postrzeganie marki produktu

TYPY KODÓW

Wszystkie rodzaje kodów (po poprawnej konfiguracji systemu)

* kody 2D: kody paskowe, DATAMATRIX (dwuwymiarowy kod matrycowy), QR-CODE (kwadrat graficzny)

** weryfikacja czcionki, typu oraz rozmiaru druku


Kontrola wagi

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Idealna konfiguracja systemu kontroli wagowej jest określona typem linii produkcyjnej oraz rodzajem opakowań zbiorczych, które mają być poddane weryfikacji.

Metoda pozwala:

 • sprawdzić całkowitą wagę opakowania końcowego
 • sprawdzić wagę średnią
 • sprawdzić odchylenie standardowe wagi opakowań
 • odrzucić opakowania niedoważone i przeważone

CECHY GŁÓWNE

 • technologia ważenia dynamicznego bez konieczności spowalniania produkcji
 • szeroki wachlarz przenośników rolkowych, układów dystansujących i urządzeń do odrzutu
 • możliwość łączenia z dodatkowymi urządzeniami kontrolnymi: tj. wykrywanie niedomkniętych klap kartonu, kontrola stickerów i kodów kreskowych

MODELE

CP600-TP

CP700-TP

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

Redukcja liczby odrzutów z powodu wadliwego działania maszyn pakujących poprzez systemy wykrywania powtarzających się odrzutów

SYSTEM ZAPEWNIA POLEPSZENIE JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • eliminacja reklamacji spowodowanych brakiem produktu i niekompletnością dostaw
 • eliminacja reklamacji spowodowanych dostawą opakowań niedoważonych
 • eliminacja reklamacji spowodowanych dostawami opakowań z obecnością niepożądanych ciał obcych
 • pozytywne postrzeganie marki produktu

TYPY OPAKOWAŃ

Wszystkie typy opakowań (kartony, beczki, kanistry, beg-in-box)


Urządzenia do odrzutu

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Odrzucanie lub przekierowywanie opakowań na inny tor linii produkcyjnej znajduje zastosowanie we wszystkich technikach kontroli .

Rodzaj wyrzutnika lub rozdzielacza dobierany jest na podstawie oceny typu linii i charakteru opakowania.

Typy systemów odrzucania i rozdzielania:

 • urządzenie do odrzutu typu mono PUSH
 • urządzenie wielopalcowe

CECHY GŁÓWNE

Urządzenia do odrzutu i rozdzielania są dostępne także w wersjach autonomicznych – służących do rozdziału opakowań. Możliwa jest też ich współpraca z inspektorami innych producentów (przykładowo system odrzutu FT SYSTEM może współpracować z systemem kontroli napełniania monobloku lub z systemem kontroli zamykarki).

 • integracja z systemami potwierdzania odrzutu
 • przekierowywanie opakowań do próbkowania

Dobór parametrów siły przesuwu opakowań uzależniony jest od wagi odrzucanego produktu.

Urządzenia wielopalcowe (8-, 10-, 16- palcowe) są dostępne w wersji zależnej od wymaganego ruchu i prędkości linii.

Różne długości palców zależne są od wymaganej długości toru przesuwu w linii niskowydajnej

Szeroka gama rozwiązań dopasowanych do punktu ciężkości opakowania

 • pochyła głowica odrzutowa
 • ostrze zmiany kierunku
 • szczotki do produktów delikatnych

MODELE

Z100 – Z150

Z001 – 8 / 10

Z002 – 8 / 10

Z003 – 8 / 10

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

Redukcja liczby zatrzymań i spowolnień linii

SYSTEM ZAPEWNIA POLEPSZENIE JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • eliminacja dostaw produktu poza normami jakościowymi
 • pozytywne postrzeganie marki produktu

RODZAJE PRODUKTÓW

Wszystkie typy produktów (po poprawnej konfiguracji systemu)


Kontrola kegów

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Określenie właściwej konfiguracji systemu kontroli kegów możliwe jest po zdefiniowaniu typu linii i rodzaju kega. Inspektor może oceniać:

 • zgodność kega z formatem produkowanym
 • zgodność armatury kega
 • szczelności kega po napełnieniu

CECHY GŁÓWNE

 • technika wizyjna
 • dobór specyficznego oświetlenie i konstrukcji nośnej dla poprawności odczytów
 • możliwość zmiany modułu pozwalającego na automatyczną zmianę formatu
 • możliwość integracji dodatkowych instrumentów kontrolnych (np. kontrola kodu)

MODELE

IK700 / QR

IK700 / TB

ZALETY

SYSTEM ZAPEWNIA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI LINII

 • redukcja liczby zatrzymań i spowolnień linii dzięki eliminacji kegów niewłaściwych
 • redukcja liczby odrzutów dzięki wykryciu błędnie działającego zaworu nalewającego

SYSTEM ZAPEWNIA POLEPSZENIE JAKOŚCI WYROBU GOTOWEGO

 • eliminacja dostaw kegów zniszczonych
 • eliminacja dostaw kegów nieszczelnych
 • eliminacja dostaw wyrobów zepsutych
 • pozytywne postrzeganie marki produktu

TYPY KEGÓW

Wszystkie typy kegów (po poprawnej konfiguracji systemu)


Dodatkowe aplikacje

Firma FT SYSTEM podejmuje współpracę z Klientem poprzez personalizację i dobór systemów kontrolnych pod jego indywidualne potrzeby. Nasze wieloletnie doświadczenia umożliwiają projektowanie specyficznych systemów we współpracy z ich przyszłym użytkownikiem. Właśnie taka postawa firmy FT SYSTEM pozwala na zaspokojenie nawet najbardziej wygórowanych wymagań oraz na realizację specjalnych aplikacji.

FT SYSTEM NADĄŻA ZA TWOIMI OCZEKIWANIAMI DZIĘKI SWOJEJ TECHNOLOGII
Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji, wsłuchujemy się w Twoje indywidualne potrzeby i czuwamy nad jakością Twojego produktu.

DWA PRZYKŁADY:

ZAMÓWIENIE KLIENTA

Prośba o realizację szczególnie precyzyjnego systemu kontroli wagowej, optymalizację poziomu nalewu i monitoring optymalizujący efektywność linii.

Produkt poddawany kontroli - niestabilna butelka plastikowa.

ROZWIĄZANIE ZASTOSOWANE PRZEZ FT SYSTEM

Zaprojektowanie ultraczułej wagi dynamicznej i systemu próbkowania do ciągłego monitoringu linii:

 • automatyczne zarządzanie napływem próbek (kontrola wejścia i wyjścia)
 • programowalny system próbkowania:

  ciągłość pracy dla zagwarantowania jakości produkcji

  swoisty cykl kontroli indywidulanego zaworu nalewającego

  optymalizacja linii

 • automatyczny system kontroli wagi:

  ważenie pojedynczej butelki

  stabilne prowadzenie

 • baza danych umożliwiająca eksport w formacie plików wygodnych dla Klienta

  gromadzenie danych produkcyjnych i statystyk pracy

ZAMÓWIENIE KLIENTA

Orientowanie opakowań kształtnych i niesymetrycznych (wyposażonych w embossing i rączkę) przed wprowadzeniem do napełniarki – dla optymalizujący efektywność linii.

ROZWIĄZANIE ZASTOSOWANE PRZEZ FT SYSTEM

Zaprojektowanie optycznego automatu orientującego:

 • kreacja programu wizyjnej kontroli pozycji z wykorzystaniem sztucznego wzorca obrazu
 • automatyczne urządzenie do orientacji opakowań

Sprzęt laboratoryjny

 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Metoda pomiaru jest prosta, szybka i daje powtarzalne rezultaty.

Analiza prowadzona jest niedestrukcyjnie - możliwe jest więc wykonanie nieograniczonej liczby testów na tym samym opakowaniu.

Instrument pomiarowy zaledwie w ciągu kilku sekund jest w stanie:

 • zmierzyć ciśnienie całkowite w butelce (w rzeczywistej temperaturze 20oC)
 • zmierzyć ciśnienie cząstkowe CO2 lub N (w rzeczywistej temperaturze 20oC)
 • zmierzyć zawartość CO2 rozpuszczonego (w gramach na 1 litr cieczy i stężenia objętościowego V/V)
 • zmierzyć temperaturę
 • zapisać czas i datę pomiaru dla celów statystycznych

CECHY GŁÓWNE

 • technologia TDLAS (Tunable Diode Laser Spectroscopy = Absorbcja Spektroskopowa Przestrajalnego Lasera Diodowego)
 • netoda niezależna od barwy opakowania
 • brak elementów zużywających się
 • analiza bezinwazyjna i niedestrukcyjna
 • metoda bezpieczna i prosta w użyciu
 • konfiguracja interface pozwala na dodanie innych technik kontroli

ZALETY

MOŻLIWOŚĆ KONTROLI PRZEZ NIEWYKWALIFIKOWANYCH OPERATORÓW

Instrument nie wymaga obsługi przez wykwalifikowany personel Wynik jest jednoznaczny i nie wymaga interpretacji specjalistów Opakowanie nadaje się do sprzedaży (brak strat produktu)

MONITORING JAKOŚCI W CZASIE

Analiza jest niedestrukcyjna – co umożliwia wykonanie nieograniczonej liczby testów na tym samym opakowaniu. Pozwala to na monitorowanie tego samego opakowania w różnych warunkach przez dowolny okres czasu.

BEZPIECZEŃSTWO I SZYBKOŚĆ

Metoda analizy bezkontaktowej pozwala operatorowi uniknąć ryzyka związanego z przebijaniem zakrywki lub butelki dla oceny zawartości gazu w opakowaniu

.

Rezultat badania jest dostępny w ciągu kilku sekund, co pozwala produkcji uniknąć długiego czasu oczekiwania na wynik klasycznej metody analizy laboratoryjnej.

TYPY PRODUKTU

Wszystkie typy produktów z CO2 lub N.

Wszystkie typy opakowań przezroczystych lub częściowo przezroczystych (min. poziom przezroczystości 5%). 
 

FUNKCJE GŁÓWNE

Metoda pomiaru jest prosta, szybka i daje powtarzalne rezultaty.

Analiza prowadzona jest niedestrukcyjnie - możliwe jest więc wykonanie nieograniczonej liczby testów na tym samym opakowaniu.

Instrument pomiarowy zaledwie w ciągu kilku sekund jest w stanie:

 • zmierzyć ciśnienie całkowite w butelce (w rzeczywistej temperaturze 20oC)
 • podać procentową zawartość CO2 i O2
 • zmierzyć ciśnienie cząstkowe gazów (w rzeczywistej temperaturze 20oC)
 • zmierzyć zawartość O2 rozpuszczonego
 • zmierzyć temperaturę
 • zapisać czas i datę pomiaru dla celów statystycznych

CECHY GŁÓWNE

 • technologia TDLAS (Tunable Diode Laser Spectroscopy = Absorbcja Spektroskopowa Przestrajalnego Lasera Diodowego)
 • metoda niezależna od barwy opakowania
 • brak elementów zużywających się
 • analiza bezinwazyjna i niedestrukcyjna
 • metoda bezpieczna i prosta w użyciu
 • konfiguracja interface pozwala na dodanie innych technik kontroli

ZALETY

MOŻLIWOŚĆ KONTROLI PRZEZ NIEWYKWALIFIKOWANYCH OPERATORÓW

Instrument nie wymaga obsługi przez wykwalifikowany personel Wynik jest jednoznaczny i nie wymaga interpretacji specjalistów Opakowanie nadaje się do sprzedaży (brak strat produktu)

MONITORING JAKOŚCI W CZASIE

Analiza jest niedestrukcyjna – co umożliwia wykonanie nieograniczonej liczby testów na tym samym opakowaniu. Pozwala to na monitorowanie tego samego opakowania w różnych warunkach przez dowolny okres czasu.

BEZPIECZEŃSTWO I SZYBKOŚĆ

Metoda analizy bezkontaktowej pozwala operatorowi uniknąć ryzyka związanego z przebijaniem zakrywki lub butelki dla oceny zawartości gazu w opakowaniu. Rezultat badania jest dostępny w ciągu kilku sekund, co pozwala produkcji uniknąć długiego czasu oczekiwania na wynik klasycznej metody analizy laboratoryjnej.

TYPY PRODUKTU

Wszystkie typy opakowań przezroczystych lub częściowo przezroczystych (min. poziom przezroczystości 5%).